Utrydder ikke villrein på Hardangervidda på grunn av skrantesyke

Mattilsynet kommer ikke til å gå inn for å ta ut hele villreinstammen på Hardangervidda. Men reduksjon av stammen er trolig for å hindre spredning av skrantesyka.

Sist oppdatert: 22. februar 2021 kl 10.51
Villrein skrantsjuke skrantesyke CWD
Det ser ut til at Mattilsynet og Miljødirektoratet ikke kommer til å anbefale utryddelse av villreinen på Hardangervidda.
Lesetid: 2 minutter

Mattilsynet og Miljødirektoratet ser ut til å ha bestemt seg for å ikke ta ut hele villreinstammen på Hardangervidda i kampen mot skrantesjuka (CWD).

– Når det gjelder spørsmålet om å ta ut hele stammen på Hardangervidda, ser vi ikke at det er faglig grunnlag for å anbefale det ut fra denne VKM-rapporten, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding

Da Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) la frem sin rapport om skrantesyka på Hardangervidda i januar, var målet å gi oppdatert kunnskap om trolige konsekvenser av tre strategier for å bekjempe utbredelse av skrantesjuka:

  • Ikke iverksette noen tiltak

  • Begrense smitten

  • Utrydde villreinstammen på Hardangervidda

Flere tiltak

Nå ser det ut til at Mattilsynet og Miljødirektoratet går for alternativet om å begrense smitten med en rekke ulike tiltak.

– For å begrense smitten med håp om å utrydde sykdommen, må flere omfattende tiltak iverksettes tidlig nok. Det er den samlede effekten av tiltakene som er avgjørende for resultatet, sier Midttun Godal.

Dette er de aktuelle tiltakene:

  • Redusere villreinbestanden på Hardangervidda

  • Minimere andelen voksen bukk i bestanden på Hardangervidda

  • Forhindre inn- og utvandring av rein til Hardangervidda

  • Redusere eller holde omkringliggende hjorteviltbestander på et lavt nivå

  • Utvide villreinens arealbruk på Hardangervidda

  • Hindre menneskeskapte samlingsplasser for hjortevilt

Statens Naturoppsyn fikk allerede i oppdrag å hindre viltkrysninger inn og ut av Hardangervidda i januar. 

Mattilsynet og Miljødirektoratet har etablert en arbeidsgruppe sammen med Veterinærinstituttet, villreinnemda, villreinutvalget på Hardangervidda og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte torsdag 18. Februar.

Ikke samme smitte som i USA

Forskere har dokumentert at skrantesjuka i Norge ikke er identisk med CWD-smitten i Nord-Amerika.

I tillegg har Atle Mysterud, professor ved UiO, og hans kolleger lansert en teori om at smitten kan skyldes gevirkannibalisme, der villrein på Nordfjella Sone 1 gnagde på hverandres gevir i veldig stor grad.

Publisert 22. februar 2021 kl 10.51
Sist oppdatert 22. februar 2021 kl 10.51
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen