Hele villreinbestanden på ca 2000 dyr ble felt i Nordfjella sone 1 i 2018, etter funnet av skrantesyke to år tidligere. Planen var å reetablere bestanden etter  at området hadde ligget tomt for rein i minst fem år.

Men mens 2023 stadig rykker nærmere, gjør forskning på genetikk og prionsykdommen CWD det fortsatt vanskelig å ta stilling til om CWD-sonen er kvitt smitten, og hvor dyr skal hentes fra: