CWD-forskerne har den siste tiden jobbet med å kartlegge prioner i jordprøver rundt steder med saltstein i Nordfjella. Resultatene vil være viktige, både med tanke på planen om å reetablere reinstammen i Nordfjella Sone 1, men også for nedskytingsstrategien på Hardangervidda.

Ferske analyser påviser prioner i jordprøver fra sone 1, noe som ikke var uventet. Men man har også en positiv prøve i sone 2, noe som bekymrer forskerne kraftig.