Hjorten som fikk påvist skrantesyke (CWD) i Bremanger, er fortsatt av ukjent alder. Etter avliving ble det kun tatt CWD-prøve, mens hodet ble lagt igjen i felten.

– Hodet er viktig av to årsaker. For det første er det uheldig om skallen blir liggende igjen ute: Det er nettopp i hjernevevet at smitten befinner seg hos elg og hjort. I tillegg behøver vi kjeven for å fastslå alder ved hjelp av tannsnitt, forklarer CWD-spesialist og professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo.