– Det er en styrke at Miljødirektoratet og Mattilsynet på faglig grunnlag kommer med ei samla tilråding, sa Borch under kveldens pressekonferanse da de to statlige direktoratene la fram anbefalinga si.

Der fastslås det at det ikke er ønskelig å gjennomføre ei statlig nedskyting av villreinstammen på Hardangervidda i vinter. Likevel vil statsråd Borch nå i første rekke avholde møter med lokal forvaltning, før departementene konkluderer: