Nordfjella-reinen krysser CWD-gjerdene

En studie med viltkamera viser at dagens sperregjerder i Nordfjella sone 1 ikke er nok for å hindre rein og anna hjortevilt i å komme fra naboområdene.

Sist oppdatert: 16. november 2021 kl 17.12
En hjort smetter under sperregjerdet i en bekk. Foto: NINA Viltkamera
En hjort smetter under sperregjerdet i en bekk. Foto: NINA Viltkamera
Lesetid: 3 minutter

Etter at villreinbestanden i Nordfjella sone 1 ble utryddet i 2018, har det vært et mål å unngå at villrein fra Nordfjella sone 2 og tamrein fra Filefjell reinlag, trekker inn i sone 1.

Frykten er at miljøsmitte i jordsmonn for eksempel rundt saltsteiner skal gi et nytt utbrudd.

Et av tiltakene var å sette opp sperregjerder langs fylkesveg 50 Hol - Aurland og riksveg 52 Hemsedal - Lærdal.

På jakt etter utstyr? Aktuelle tester i JEGER

Stort sett stoppa rein

I forsøket er effekten av sperregjerdene dokumentert ved hjelp av viltkamera, samt målinger av snødybde. I tillegg har forskerne fått opplysninger om observasjoner av rein nær gjerdene fra Statens naturoppsyn, Mattilsynet og Filefjell reinlag.

Tjue kamera ble montert på hver av strekningene. Disse registrerte totalt 20 000 overvåkingsdøgn i løpet av tre år.

I løpet av perioden er rein observert noen ganger innenfor sperregjerdene i Nordfjella sone 1. Disse tilfellene er godt dokumentert, og det dreier seg i hovedsak om mindre flokker eller enkeltdyr som har tatt seg inn rundt endene på gjerdene eller gjennom hull eller svakheter i gjerdet.

Reinsdyra er enten avliva eller drevet ut av CWD-sonen, med unntak av ei tamreinsimle med kalv som sist ble observert innenfor gjerdet i august 2021. Det er ikke kjent hvor simla og kalven tok veien.

Sp-seier i forslag til statsbudsjett: Vil gi halvauto-eierne kompensasjon.

Verre med hjort og elg

– Gjerdene ble bygd med tanke på å stoppe reinen. De har ikke hatt som mål å effektivt hindre andre hjortedyr i å vandre inn i Nordfjella sone 1 fra andre kanter. Viltkameraene har for eksempel dokumentert en hjort som kryper under gjerdet i en elv, og en elg som hopper over, sier forsker Lars Rød-Eriksen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Derfor er det ifølge forskerne som forventet at viltkameraene har fotografert hjortedyr på begge sider av gjerdene.

Det er imidlertid flere observasjoner av elg, hjort og rådyr utenfor enn innenfor gjerdene, noe som kan tyde på at de til en viss grad også har begrenset forekomsten av andre hjortedyr i sone 1.

Les også: Rådyrjakt - med alt anna attåt.

– Ikke ugjennomtrengelige barrierer

Likevel har ikke gjerdene fjernet risikoen for at villrein fra Nordfjella sone 2 eller tamrein fra Filefjell reinlag beveger seg inn i Nordfjella sone 1.

– Undersøkelsen viser at det er umulig å unngå risiko for blanding av rein mellom Nordfjella sone 2, sone 1 og Filefjell kun ved bruk av eksisterende sperregjerder. Denne kunnskapen er relevant nå i planene om å reetablere villrein i Nordfjella sone 1, sier prosjektleder og seniorforsker Christer M. Rolandsen i NINA.

Særlig har snøen redusert hvor effektive gjerdene er. Nedsnødde gjerder er forsøkt løst for eksempel ved at det på enkelte strekninger er montert forlengere (skjøtestolper) med sperrebånd.

– Vi har ingen data på hvordan disse forlengerne har fungert, men høyere gjerder vil trolig være mer effektive. Viltkamera og inspeksjoner gjort av Mattilsynet og Aurland fjellstyre om sommeren, dokumenterer flere steder hvor gjerdet i perioder har vært ødelagt. Gjerdene vil derfor kreve jevnlig vedlikehold for å fungere, sier Rolandsen til Hjortevilt.no.

Les også: NJFF krever fortgang i våpensøknadene.

Publisert 16. november 2021 kl 16.53
Sist oppdatert 16. november 2021 kl 17.12
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen