Kraftsalven kom fra Jørgen Vole (Lom JFF) da NJFF Oppland fikk støtte fra NJFFs landsmøte i sin kritikk mot politiets lange saksbehandlingstider.

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) som feirer 150-årsjubileum i år, er denne helga samla til landsmøte på Gardermoen.

Annonse

169 stemmeberettige deltakere fra forbundsstyre, fylkesledere/ representantskap og vanlige landsmøtedeltakere utmeisler forbundets politikk for de kommende tre åra.

– NJFF bør bli pådriver

Som jegerprøveinstruktør fortalte Vole om sine erfaringer fra de siste kursene, der ungdommer og andre jegerprøvekandidater må takke nei til reinskort fordi de ikke får tilgang til våpen.

– Dette er i for stor grad styrt av ressursdisponering hos politiet lokalt. Ved at utlånserklæringer gjennom ny våpenlov fra 1. juni 2021 nå også er blitt søknadspliktige for jegere uten våpenløyve fra før, har situasjonen blitt uholdbar, påpekte Vole.

NJFF Oppland har derfor i en egen sak bedt NJFFs landsmøte om å gi sin tilslutning at forbundet skal arbeide for å få reduserte og like saksbehandlingstider på våpen- og utlånsøknader i alle politidistrikt.

– NJFF skal være en pådriver for å sikre rutiner og saksbehandlingstider som oppfattes som effektive, forutsigbare og enhetlige for landets jegere og konkurranseskyttere. Ved å være aktive og synlige i dette arbeidet, viser NJFF at vi tar lovlige brukere av våpen på alvor. Dette kommer landets jegere og konkranseskyttere til gode, sa Vole.

Frykter digitalisering tar 2-3 år

Forbundsstyrets representant Line Johansen slutta seg til at saksbehandlingstidene er blitt helt uakseptable.

– Intensjonen med ny våpenlov er god, men erfaringene så langt viser at det nå er blitt enda verre. Det skjer til tross for at det har kommet føringer fra øvre politimyndigheter om at rask behandling av våpenutlån skal prioriteres, sa Johansen.

Hun viste til at politiet 2. september la fram sitt første trinn i en digital søknadsprosess:

– I Oslo er behandlingsstida fortsatt 12-14 uker, og behandlingen skjer manuelt. I trinn 2 skal mer av behandlingen automatiseres, men vi frykter at vi ikke vil se resultatet av dette før om 2-3 år, advarte Johansen.

NJFF forbundsstyre støtta forslaget fra NJFF Oppland, men fremma et alternativt forslag som fikk landsmøtets tilslutning:

"Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget fra NJFF-Oppland.

NJFF skal videreføre arbeide for lover og regelverk vedrørende skytebaner og våpen som sikrer gode rammer for jakt og konkurranseskyting. Dette inkluderer arbeidet med å påvirke til en effektiv og enhetlig våpenforvaltning."

Mer om våpensøknader

Veterinær venta halvt år på våpensøknad: – Lurte på om jeg hadde gjort noe galt

Ny rekord: Har venta ett år på godkjenning

Håp om raskere prosess: Nå er våpensøknaden digital

Politidirektoratet: Åpner for fleksibelt utlån av våpen

Ny våpenlov: Nye regler for frakt av våpen