Ofte må du reise kortere eller lengre strekninger med våpen, enten du skal på skytetrening eller på jakt. Her får du en gjennomgang av det som er de nye reglene.

Vi har tidligere sett på endringer i våpenloven og våpenforskriften. De gjeldende reglene om transport av våpen videreføres i stor grad, men også her er det noen endringer.