I utgangspunktet er kontroll av lovbrudd en oppgave for politiet, så også når det omhandler viltlovgivningen. Men selv om håndheving av reglene er en viktig oppgave, ser vi ikke «Onkel Politi» ofte i jaktterrenget. I stor grad skjer kontrollen av andre. 

Det finnes ulike former for oppsyn som kan kontrollere jegerne. De privatrettslige rettighetene – retten til jakt og gyldig jaktkort – kan kontrolleres av grunneieren eller noen han gir fullmakt. Det er ikke uvanlig at lokale jeger- og fiskeforeninger har eget oppsyn i sine terreng.