Tvister oppstår typisk på to måter: En av partene innfrir ikke det avtalte, eller det er uenighet om hva som er avtalt – altså hva som er partenes retter og plikter.

Avtalen må tolkes for å fastslå hva som er avtalt. Det er en juridisk vurdering som vi ikke går inn på her. Men når det er fastslått hva som er avtalt, er det et avtalebrudd hvis en av partene ikke holder det avtalte.