Jaktrettslig kan statsgrunnen deles i to kategorier, med noe ulike regler for jakta. På statsallmenningene reguleres jakta av fjellova, mens reglene for annen statsgrunn er fastsatt i viltloven med forskrifter. 

Hjemmel til statsallmenningene og annen statsgrunn ligger hos Statskog SF. Dermed er Statskog landets største grunneier, og forvalter 58 millioner dekar, inklusive statsallmenningene som utgjør 26 millioner dekar. Forvaltning av jakt i statsallmenningene ligger imidlertid hos de lokale fjellstyrene.