I JEGER nr. 1/21 handlet Jegerjuss-spalten om den nye våpenloven som trådte i kraft 1. juni 2021 og reglene for erverv av jaktvåpen:

Står du i Jegerregisteret, kan du etter søknad til politiet eie åtte jaktvåpen uten behovsprøving. Det forutsetter at du oppfyller lovens krav til alder og personlig egnethet.