Ny våpenlov og våpenforskrift ble innført med virkning fra 1. juni 2021. Regler for utlån av våpen får ei endring, ved at det nå kun er lov til å låne ut våpen til personer som har våpenkort på «tilsvarende våpen», eller personer som har søkt politiet om tillatelse til å låne våpen.

Flere har henvendt seg til JEGER og spurt hvordan «tilsvarende våpen» skal tolkes; om det betyr samme kaliber, tilsvarende kaliber, eller våpentype. Nå oppklarer Politidirektoratet hvordan det skal tolkes: