For mange jegere har lang saksbehandlingstid vært et irritasjonsmoment. I dag kom justisminister Monica Mæland (H) med gode nyheter. 

Fra og med i dag er det mulig å levere digital våpensøknad via politiets nettsider.

Annonse

– En gledens dag

– Våpensøknaden digitaliseres. Dette er en gledens dag for både jegere og saksbehandlere i politiet, sier Mæland til NRK.

Mæland fortalte JEGER tidligere i år at hun regnet med at den digitale søknaden ville komme på plass til høsten. Og det har den altså gjort. 

Store summer

Trolig vil en digital søknadsprosess spare politiet for store summer. Hittil har ansatte på våpenkontorene måttet skrive av opplysningene fra papirsøknadene for hånd, for så å føre de inn i et eget datasystem. 

Det er anslått at politiet vil spare 29 millioner kroner på en digital løsning. 

Slik fungerer den digitale søknaden

  • Utfylling av søknad skjer digitalt og identifisering skjer gjennom ID-porten.

  • Når søknaden er utfylt sendes den til det politidistriktet hvor søker er folkeregistrert.

  • Søknaden lander i politiets saksbehandlingsløsning og behandles av en saksbehandler.

  • Svar på søknaden kommer på e-post og selve tillatelsen sendes i posten til folkeregistrert adresse i form av et A4-ark i tre eksemplarer.

  • I første omgang skal søknadene behandles manuelt, og derfor vil tiltaket alene ikke gi noen vesentlig reduksjon av saksbehandlingstiden.

  • Løsningen er steg 1 i en større digitalisering av våpenforvaltningen, som er et samarbeid mellom politiet og Brønnøysundregistrene.

  • Steg 1 innebærer at søkere kan sende inn søknad om tillatelse til å erverve jaktvåpen gjennom politiet.no.

Våpensøknaden skal automatiseres

Til høsten starter arbeidet med neste steg. Målet er å automatisere hele behandlingen av våpensøknader av jaktvåpen. Søkere som fyller kravene til personlige egenskaper og behov vil kunne få innvilget våpen uten manuell saksbehandling.

En slik søknad kan avgjøres på få minutter, og vil ha store likheter med bankenes løsning for lånesøknad på nett. I tillegg bygges det opp et nytt nasjonalt våpenregister som vil bidra til økt datakvalitet og kontroll over registrerte skytevåpen.

Skeptiske til effekt

– Saksbehandlingstiden har vært uakseptabelt lang i mange politidistrikt, noe som har vært til reelt hinder for skyteaktivitet og jakt, sier leder Knut- Arne Gjems i Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF).

Han mener den digitale våpensøknaden burde ha vært på plass tidligere, og mange jegere går nok en høst med våpensøknadproblemer i vente. 

Her kan du se saksbehandlingstiden i ditt politidistrikt.

– Småviltjakta er like rundt hjørnet, og mange jegere står i fare for å ikke kunne delta fordi de venter på at søknadene skal behandles. Jeg har ikke tro på at dette løser seg raskt, siden søknadene fortsatt må behandles manuelt, sier han.

JEGER har tidligere skrevet flere artikler om den svært varierte saksbehandlingstiden på våpensøknader forskjellige steder i landet. 

Anje Pedersen opplevde at høstjakta falt i vasken fordi hun måtte vente et halvt år på godkjent våpensøknad i postkassa.