Bendik Tunset søkte om våpentillatelse tidlig i januar og fikk godkjent våpensøknad i postkassa i mars. Tunset trodde han hadde ventet lenge, men fikk seg en overraskelse.

– Jeg skjønte etter samtaler med andre jegere og den lokale våpenforhandleren Våpensmia på Gjøvik at jeg slett ikke hadde ventet lenge. Behandlingstid på flere måneder er under enhver kritikk!