Den nye våpenloven er vedtatt for andre gang. Justis- og beredskapsdepartementet sier at den etter planen kommer til å tre i kraft sammen med ny våpenforskrift fra 01.06.2021.

Men det er fortsatt flere punkter som er uklare i Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Ett av dem, er om 16-åringenes skytevåpen kommer til å belaste foresatte eller verges våpengarderobe.