Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018, men trådte aldri i kraft. 

Under arbeid med oppdatert Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, kalt Våpenforskriften, bestemte man seg for å gjøre mindre språklige justeringer i våpenloven.