Ny våpenlov ble vedtatt av Stortinget 15. mars 2018. Det har vært forventninger om at tilhørende forskrift kom på høring våren 2019, men det skjer ikke.

– Vi opplever stor utålmodighet innad i bransjen og hos våre kunder. Dette burde vært implementert for lenge sia, særlig tatt i betraktning hvor mange år som er gått etter at arbeidet med ny våpenlov ble påbegynt. Per i dag har vi ingen informasjon fra departementet om når noe mer skjer, sier leder Frode Larsen i Våpenrådet, organisasjonen for våpenbransjen.