Martin Aanundsen fra Kristiansand er linksskytter. Selv om han klarer å skyte med rechtsbørse, var tiden moden for å investere i ei tilpasset rifle. 

Men lite ante han at han etter 51 uker fortsatt ikke skulle sitte med godkjent våpensøknad i hånda.