Som JEGER tidligere har skrevet, er det fra 1. juni 2021 forbudt å selge halvautomatiske rifler med "stor ildkraft", med mindre du har løyve knytta opp mot bestemte former for sportsskyting. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024. 

Senterpartiet med Jenny Klinge i spissen har vært en pådriver for at våpeneiere som har kjøpt lovlige halvauto-rifler, skal få kompensasjon. Nå er dette foreslått inn i det ferske statsbudsjettet: