Ny våpenlov med tilhørende våpenforskrift trer ikraft fra 1. juni. En lang rekke halvautomatiske rifler til jakt blir forbudt. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) håper at justis- og beredskapsdepartementet bruker sommeren til å komme videre i arbeidet med kompensasjonsordningen, og at berørte jegere får en ordentlig godtgjørelse for innlevering av lovlig kjøpte våpen som nå blir ulovlige å eie.