1. juni trer den nye våpenloven med tilhørende våpenforskrift i kraft. Etter anmodning fra Stortinget, må regjeringen nå lage en kompensasjonsordning for våpeneiere som blir berørt av halvauto-forbudet.

Justis- og beredskapsdepartementet har begynt arbeidet med en kompensasjonsordning – eller «destruksjonspant» som det viser seg at de kaller det internt i departementet.