Den nye våpenloven trer i kraft 1.juni 2021, samtidig med ny våpenforskrift. Med ikrafttredelsen av den nye loven innføres forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med stor ildkraft. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024.

Les også: Ny våpenforskrift trekker i langdrag

Annonse

– Med den nye våpenloven innfører vi forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Med dette lukker vi et lovarbeid som har pågått etter 22. juli 2011. Samtidig ivaretar vi dem med et legitimt behov, og sørger for en rimelig overgangsordning for dem som har slike våpen i dag. De får tre år på seg til å kvitte seg med disse våpnene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til Regjeringen.no.

Ny våpenforskrift

Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024. Det nye regelverket viderefører i stor grad gjeldende rett. De fleste nye reglene i forskriften er en konsekvens av tilsvarende regler i den nye våpenloven. Som hovedregel vil alle løyver som er gitt etter det gamle regelverket fortsatt være gyldige. I ny våpenforskrift fastsettes også et forbud mot machete.

Les også: Børsemakeren kan bygge om - POD sier nei

Ny våpenlov ble vedtatt i 2018. Ny våpenforskrift ble vedtatt 6. mai 2021. Med ikrafttredelse av ny våpenlov innføres forbudet mot erverv av halvautomatiske rifler med størst ildkraft (våpenloven § 5 annet ledd nr. 2). Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024.

Lurer du på hva ny våpenlov innebærer ellers for deg som vanlig våpeneier? Her kan du lese mer om blant annet konsekvensene for våpengarderobe samt hvilke halvautomatiske rifler som blir forbudt

Les også: Ny våpenlov gir nye fraktregler