Regjeringa varsla 7. mai at den nye våpenloven trer i kraft fra 1. juni 2021, samtidig med ny våpenforskrift. Fra samme dato blir det forbudt å kjøpe "halvautomatiske rifler med størst ildkraft". For jegere og våpeneiere som allerede har slike våpen, blir det en overgangsordning fram til 1. juni 2024 før det inntrer et forbud mot innehav av slike halvauto-rifler.

Politidirektoratet laga ei liste i 2018 der de oppga hvilke våpen som nå vil komme på forbudslista.

Halvauto-forbudet gjelder følgende halvautomatiske jaktrifler: 

 • Alle utgaver av Garand

 • Mauser mod G-41

 • Ruger Mini 14

 • Ruger Mini 30

 • Valmet Petra

 • Valmet Hunter

 • Vepr Super

 • Vepr Pioner

 • Vepr Hunter

 • Walther mod G-41

I tillegg vil forbudet ramme følgende halvautomatiske øvelse- og konkurransevåpen:

 • Armalite AR 10

 • Armalite AR 10T

 • Armalite M 15

 • Arsenal SAR-M1

 • Benelli MR 1

 • Bushmaster mod. XM15

 • Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986

 • DPMS Panther Bull 24/DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod)

 • DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod),

 • Galil AR

 • Gewehr G-43/K43

 • Heckler & Koch modell SL 8

 • Heckler & Koch MR 223

 • Heckler & Koch MR 308

 • HK-94

 • Izhmash Saiga sport 520

 • Izhmash Saiga sport 555

 • Johnson mod 1941

 • JP Enterprise CTR-02

 • JP Enterprises LRP-07

 • Ljungman mod AG 42

 • Oberland Arms (OA) 15

 • Olympic Arms AR-15 H-bar

 • SIG SG 550 SP

 • Smith & Wesson M&P-15

 • STAG 15

 • Steyr AUG sivil modell

 • Tiger mod 03

 • Tokarev mod SVT 38

 • Valmet M76/78A2

Her kan du lese mer om konsekvensene av ny våpenlov for deg som jeger og våpeneier

Merk at det også blir nye regler for frakt av våpen.