For to år siden ble det påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda, og på tampen av årets villreinjakt testet nok et individ, ei voksen villreinsimle, positivt for den alvorlige sykdommen. Funnet av skrantesyke på simla gjør at situasjonsbildet er endret.

Med bakgrunn i den kunnskapen som foreligger om skrantesyke, hvordan situasjonen er på Hardangervidda, og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, så har Mattilsynet og Miljødirektoratet sammen kommet frem til en anbefaling på tiltak mot den dødelige sykdommen som er påvist hos villrein på Hardangervidda.