– Det har vært en gradvis negativ utvikling for villreinen, og vi ser nå at det trengs å gjøres grep for å hindre en ytterligere forverring, forteller Aleksander Øren Heen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Norge har en helt sentral rolle når det kommer til forvaltningen av villrein, da nesten hele den europeiske villreinstammen holder til i Norge, fordelt over fjellområder fra Trondheim og sørover i landet.