I St.meld. 14 (2015–2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold», fastslås det at regjeringa med bakgrunn i de regionale planene for nasjonale villreinområder, vil sikre villreinen og dens leveområder i utbyggingssaker. Men når utbyggere med god kontakt hos stortingspolitikerne banker på døra, er det visst ikke nei i en ministers munn.

Det ser ut til å være tilfelle i Sysendalen, der Eidfjord Resort med støtte fra Eidfjord kommune får bygge en alpinlandsby delvis inn i det nasjonale villreinområdet som skal skjerme vår største villreinstamme. Hyttene bygges rett nok utafor, men skianlegget går inn i verneområdet – og begge deler øker ferdselen inn i villreinens rike.