/ Leder

Villreinens framtid

Ingen av våre ti nasjonale villreinområder lyser grønt. Det er en bekymring i seg selv, men verre er det at seks av ti områder ikke når opp til målene regjeringen har satt.

Sist oppdatert 11. juni 2023 kl 10.00

Det er urovekkende og en krystallklar melding om at noe må skje, før det er for sent.

Mange har nok fått med seg at villreinen på Hardangervidda sliter, men det gjelder også områdene Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella og Setesdal Ryfylke, ifølge den første klassifiseringen av villreinområdene som ble gjort i 2022. De resterende 14 villreinområdene i Norge vil bli klassifisert i 2023.

Kvalitetsnormen som områdene er vurdert etter, skal være et system som rangerer villreinen i de ulike områdene i rødt, gult, eller grønt etter gitte vurderingskriterier. Alt tyder på at utviklingen for villreinen har gått i feil retning, men hva skal til for at trenden snur om?

Situasjonen er kompleks og det er summen av mange faktorer som til syvende og sist slår negativt ut for villreinen. Menneskelig påvirkning i form av utbygginger og aktivitet er utvilsomt en av de største faktorene.

Villreinen har behov for store leveområder, og når disse til stadighet forstyrres og innsnevres, gir det villreinen problemer. Viktige trekkruter og områder som villreinen i utgangspunktet benytter seg av, blir utilgjengelige og skaper utfordringer.

SE OGSÅ: Video av hjort med skrantesyke

«Villreinen har behov for store leveområder, og når disse til stadighet forstyrres og innsnevres, gir det villreinen problemer.»

Skrantesyken som er påvist på Hardangervidda utgjør også en stor utfordring, spesielt med tanke på balansen mellom å få samlet tilstrekkelig med prøver, samtidig som dyrevelferden opprettholdes. Forlenget jakttid og økende jakttrykk kan være en stressfaktor for villreinen, som kan virke negativt inn, men som har vært en nødvendighet for å sikre mange nok prøver for å få bedre kontroll over utbredelsen av skrantesyke.

For å kunne gjøre riktige justeringer vil det være avgjørende at alle ledd bidrar til villreinens beste. Derfor er det et steg i riktig retning at det lages en stortingsmelding, og om man sitter inne med gode tanker og ideer har det vært muligheter for å bidra med dette. Så gjenstår det å se hva som blir fremtidige tiltak, for at også fremtidige generasjoner får oppleve villreinen i Norge.

LES OGSÅ: Jaktas verdi i et moderne samfunn

Publisert 5. juni 2023 kl 18.40
Sist oppdatert 11. juni 2023 kl 10.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen