/ Leder

Blyforbud til besvær

EU har, som de fleste sikkert har fått med seg, innført et blyforbud i hagleammunisjon fra og med februar i år. Men dessverre er det fortsatt uklart hvordan dette skal tolkes.

Sist oppdatert 28. september 2023 kl 15.03

Norge fikk forøvrig sitt forbud mot bruk av bly våtmark i 1991, da ble det forbudt med bruk av blyammunisjon på jakt etter ender, gjess og vadere. Både for å beskytte fuglene mot blyforgiftning samt selve våtmarkshabitatene de lever i. Vi kan bare ønske EU velkommen etter, men de gjør det sannelig ikke enkelt for oss å forstå reglene. 

Miljødirektoratet tolket EU-reglene på en slik måte at bruk av bly nå er forbudt i hele landet. Flere jaktbutikker har sluttet å selge ammunisjon med blyhagl, og fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har motstanden vært relativt tam. Jegerstanden har resignert mot overmakten.

Svenske miljømyndigheter har tolket EU-regelverket på en annen måte enn de norske. 

I følge det Svenske Naturvårdsverket omfatter ikke blyhaglforbudet områder som for eksempel på grunn av sin størrelse eller ustabilitet ikke fungerer som livsmiljø for våtmarksfugler. 

LES OGSÅ: Når jakta koster mer enn den smaker

Bly eller ei: Hvilket terreng du jakter i denne høsten kan bestemme mulighetene for å bruke blyhagl. (Ill. foto: Christer Rognerud)
Les også

«Svenske miljømyndigheter har tolket EU-regelverket på en litt annen måte enn de norske.»

JEGERs egen jusekspert, advokat Håvard Holdø, som til daglig holder til hos Regjeringsadvokaten, har kommet frem til en lignende konklusjon: Det er områder som egner seg som leveområde for sjø- og våtmarksfugler, som omfattes av begrepet våtmark. I følge Holdø gir «tolkingen av Ramsar-konvensjonens våtmarksbegrep ikke grunnlag for å hevde at det i praksis gjelder et totalforbud mot bruk av blyhagl i den norske småviltjakta». 

Dame sikter med rifle
Les også

Miljødirektoratet har også tolket EU-forordningen til å gjelde alle arter i våtmark, mens Naturvårdsverket mener forordningen bare gjelder våtmarksfugler. Så i Sverige kan du i teorien lovlig jakte med blyhagl etter annet vilt enn våtmarksfugler, mens i Norge vil det være forbudt. Også her har Håvard Holdø tolket reglene på linje med svenske myndigheter. Han skriver i en ekspertkommentar på juridika.no at «der det jaktes utenom våtmark, vil det fortsatt være lov å bruke bly.»

LES OGSÅ: Kunnskap, lidenskap

Disse tolkingene av det nye blyforbudet åpner et håp om at det ennå finnes rom for litt sunn fornuft rundt bruken av blyhagl, og at det med litt press på norske myndigheter, er mulig å få endret tolkningen av lovverket litt. 

På kort sikt høres kanskje dette ut som gode nyheter for deg som jeger, at det er litt tvil rundt hva som faktisk er lov eller ikke. Men gleden vil nok uansett bli kortvarig. EU jobber med et blyforbud som vil gjelde all ammunisjon, for all jakt, dette inkluderer også rifleammunisjon. Fremtiden ser blyfri ut.  

HAGLE: Hvilken hagle skal du gå for? Foto: Kristoffer Kippernes.
Les også
Publisert 28. september 2023 kl 09.24
Sist oppdatert 28. september 2023 kl 15.03
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen