Forskere ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har i flere tiår sett hvordan villreinens leveområder splittes opp med veier, hytteutbygging, kraftlinjer og turstier.

Nå er DNT-hytta Gråhøgdbu flyttet ut av kjerneområdet for villreinen på Venabygdsfjellet. Formålet har vært å gi mer ro til villreinen, som er under sterkt press fra menneskelig påvirkning.