SNO har fått i oppdrag å skadefelle en ulv i deler av Ytre Sogn og Sunnfjord. Ulven skal ha tatt beitedyr i området de tre siste sesongene.

– Vi får nå forhåpentligvis en periode med snø og gode forhold for å spore ulven i området. For å hindre ytterligere skade på beitedyr fra denne ulven, har vi valgt å gi Statens naturoppsyn (SNO) i oppdrag å gjøre et forsøk på felle den. Ulven har vært i området i tre år og har vist seg vanskelig å få felt. Fellingsforsøket vil skje i løpet av de nærmeste dagene, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet ifølge en pressemelding på direktoratets nettsider.