Vi skriver nyhetsartikler om foreslåtte eller vedtatte endringer som berører jegere. For eksempel følger JEGER med tett hva som skjer med jakttidshøringen 2022-2028.  

Du finner også oppdateringer innenfor forskning på vilt og jakt. Visste du for eksempel at forskere forsøker å måle stress hos elg under jakt?

Det spås stor vekst i hjortebestanden, og noen legger ned timevis på ettersøk etter påkjørt hjortevilt.

Vi holder deg løpende oppdatert om utviklingen av fugleinfluensa i Norge, og hvilke konsekvenser det får for din jaktutøvelse.

Les diskusjoner om hvorvidt trofejakt kan være god viltforvaltning, og hvordan vi bør sørge for at dyrevelferden og human jakt blir best mulig tatt vare på.

Les også om hvordan fugleinfluensa kan påvirke høstjakta.