Det spås stor vekst i hjortebestanden, og noen legger ned timevis på ettersøk etter påkjørt hjortevilt.  JEGER følger også utviklen av skrantesjuke i Norge, og hvilke konsekvenser dette får for jaktutøvelsen. Vi skriver også om ny forskning innenfor jakt og dyrevelferd.

Les om diskusjoner om hvordan vi bør forvalte jakta, og hvordan vi bør sørge for at dyrevelferden og human jakt blir best mulig tatt vare på.