Viltforvaltning - lover og regler for jakt i Norge

Viltforvaltning er noe alle jegere har et forhold til og meninger om. Hold deg oppdatert om viktige nyheter for ulike typer vilt, samt endringer i lover og regler.

Vi skriver nyhetsartikler om foreslåtte eller vedtatte endringer som berører jegere. For eksempel følger JEGER med tett hva som skjer med jakttidshøringen 2022-2028.  

Du finner også oppdateringer innenfor forskning på vilt og jakt. Visste du for eksempel at forskere forsøker å måle stress hos elg under jakt?

Det spås stor vekst i hjortebestanden, og noen legger ned timevis på ettersøk etter påkjørt hjortevilt.

Vi holder deg løpende oppdatert om utviklingen av fugleinfluensa i Norge, og hvilke konsekvenser det får for din jaktutøvelse.

Les diskusjoner om hvorvidt trofejakt kan være god viltforvaltning, og hvordan vi bør sørge for at dyrevelferden og human jakt blir best mulig tatt vare på.

Les også om hvordan fugleinfluensa kan påvirke høstjakta.

annonse
Er det fugleinfluensa i Norge?

Ja, det er påvist fugleinfluensa i Norge. Mattilsynet stoppet derfor all jakt sør for Nordland på høsten 2020. Foreløpig gjelder forbudet fortsatt. Det er derfor ikke lov å jakte andre fugler enn rype og skogsfugl sør for Nordland. Du kan lese hvilke arter forbudet gjelder. Det har også blitt påvist fugleinfluensa på Østlandet. Forbudet gjelder fortsatt.

Hvordan er kvotene på sel?

Norges Jeger- og Fiskerforbund mener at kvotene på sel i Indre og Ytre Oslofjord er for lave. Havforskningsinstituttet er uenige. På JEGER.no kan du lese deg opp på temaet.

Blir elgen stresset av jakt?

Mange jegere mener elgen ikke bryr seg så veldig om å bli jaget av en hund. Forskning viser at elgen får et høyere stressnivå, målt i puls og kroppsvarme. Samtidig viser forskningen at elgen roer seg fort, og at det neppe er et problem for dyrevelferd eller kjøttkvalitet. Til sammenligning blir bjørn mer stresset og bruker lengre tid på å roe seg ned etter å ha blitt jaktet på.

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen