Side 2: Viltforvaltning - lover og regler for jakt i Norge

JEGER.NO
Rådyr rågeit
Viltforvaltning

Penger fra svensk jegeravgift kan gå til jaktmotstandere

Penge fra svensk jegeravgift samles i et fond. Svenska Jägareförbundet kan søke fondet om midler til sitt arbeid – men...
JEGER.NO
Elgkvige
Danmark

Vil få elgen tilbake til Danmark

Danske politikere vil ha flere ville dyr i landet. Elg og andre hjortedyr er noen av drøvtyggerne som kanskje skal...
JEGER.NO
Skutt gaupe
Gaupejakt

Minst 36 gauper felt siden jaktstart

Så langt er minst 36 gauper blitt felt under vinterens jakt. Fortsatt gjenstår inntil 47 dyr av kvoten på landsbasis....
JEGER.NO
Bildet av en elghund som loser på en elg. Foto: Høgskolen i Innlandet.
Elgjakt

Elgen tåler å bli jaktet på bedre enn bjørnen

For første gang har forskere analysert hva som skjer med både elg og bjørn når de blir jaktet på. Men...
JEGER.NO
Kråke på en gren på vinteren
Fugleinfluensa

Mattilsynet lemper på kravene - fritt fram for kråkefangst

Mattilsynet løsner litt på jaktforbudet som kom på grunn av fugleinfluensa. Nå er det lov med fangst av kråkefugl igjen.
JEGER.NO
Steinkobbe på et skjær i sjøen
Seljakt

NJFF mener selkvotene er altfor lave

Selkvotene skytes i rekordfart etter at jakta starter. Kvotene er for lave og satt på feilaktig grunnlag, mener NJFF Vestfold.
JEGER.NO
Ulven ble fotografert av ett av SNO sine viltkamera i september 2020. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ulvejakt

Skal forsøke å felle ulv i Vestland

Miljødirektoratet har gitt Statens naturoppsyn (SNO) i oppdrag å gjennomføre forsøk på skadefelling av en ulv i deler av Ytre...
JEGER.NO
Bildet viser en gaupe. Bildet er tatt i en dyrepark.
Gaupejakt

Åpner for å felle 82 gauper under årets jakt

For første gang siden 2017 tildeler Miljødirektoratet kvoter på jakt etter gaupe i Nordland, Troms og Finnmark. Men det blir...
JEGER.NO
Bildet av en ulv fra en naturpark.
Ulvejakt

Ulv skutt i Aurskog-reviret

I dag ble det felt en ulv til i Aurskog-reviret. Etter nye observasjoner er det nå antakelig tre dyr igjen.
JEGER.NO
Bilde av en hannfugl av ærfugl der bryststykkene skjæres ut og skal brukes til mat.
Fugleinfluensa

Forlenger vedtak om jaktstopp

Mattilsynet bestemte 8. januar å forlenge tiltakene for å forhindre spredning av fugleinfluensa sør for Nordland. Det betyr at det...
JEGER.NO
ærfugl straumen inderøy foto Åsgeir Størdal
Fugleinfluensa

Fugleinfluensa stopper fuglejakt

Mattilsynet har vedtatt en hasteforskrift som med umiddelbar virkning stanser jakta på en rekke fuglearter i Sør-Norge. Hensikten er å...
JEGER.NO
DEN VIKTIGE GEITA: Rådyrgeita utgjør selve grunnstammen i rådyrstammen og bør skjermes mest mulig. Anbefalt uttak er mindre enn 20 prosent.
Viltforvaltning

Rådyret – norsk viltforvaltnings stebarn

Norske rådyrbestander er generelt livskraftige, og vårt minste hjortevilt er tallrikt mange steder. Men til tross for høy avskyting, kunne...
Rødrev med lirype. Foto: Aina Bye/ NINA

Mer skogsfugl i Lierne etter prosjekt

Slakteavfall og åtsler i skogen gir gode tider for smårovvilt og kråkefugl. Det kan skape trøbbel for hønsefuglene. I Lierne...
JEGER.NO
Hjortejakt, gevir, troféjakt
Viltforvaltning

Er troféjakt god forvaltning?

– Jeg er troféjeger, sier den erfarne jegeren Peter Köller og vet at han provoserer mange med sitt utsagn.
JEGER.NO
jeger termisk kikkert
Nattoptikk

Kan bli forbud mot termiske kikkerter

Landbruks- og matdepartementet la i går fram et høringsnotat med forslag om å tilpasse viltloven for å gi rom for...
JEGER.NO
hjort hjortebukk brølebukk
Viltforvaltning

Troféjakt – trussel eller redning?

Driver norske jegere bevisst eller ubevisst troféjakt, og hvilken betydning har det for våre hjorteviltbestander? Kan veldrevet troféjakt være et...
JEGER.NO

Trafikk verre enn trønderne

Statistisk sentralbyrås tall for avgang av hjortevilt utenom jakt, viser at 6054 rådyr ble påkjørt i fjor. Det er flere...
JEGER.NO
Nei til termisk: Sjøl om regjeringa vil ha færrest mulig villsvin på minst mulig område, synes Miljødirektoratet at det er best å forby termiske sikter.
Viltforvaltning

Ny villsvin-forskrift på høring

Handlingsplanen mot villsvin krever noen endringer i utøvelsesforskriften. Forslaget om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt og ved...
JEGER.NO
Romjulsjakt: Pausen i jakta midtvinters gjør at vinterrypene ikke er jaktbare i årets siste uke.
Viltforvaltning

Vil modernisere viltloven

Regjeringa vil modernisere viltloven, som straks er 40 år gammel. Særlig innen teknologisk utvikling er lovverket blitt utdatert og byr...
Venter vekst: Norske hjorteforskere tror vi fortsatt vil få økt fellingstall for hjort…
Viltbestanden

Stadig mer hjort – Østlandet og Sørlandet spås stor vekst i bestanden

Etter at hjorten passerte elgen i fellingstall i 2008, har det bare gått en vei. Sist høst ble det satt...
JEGER.NO
Ut av skogen: Både hjort og trane finner seg godt til rette i kulturlandskapet, etterhvert som bestandene vokser.
Viltforvaltning

Trane – berikelse eller trussel

De siste tjue åra har tranen økt betydelig i antall, og leveområdene er blitt utvidet. Hva har dette å si...
JEGER.NO
Løshund: Jan Erik Olbergsveen sverger til løshund under ettersøk. Hunden vil alltid følge det dyret som er skadd.
Viltforvaltning

På sporet i 20 år

Jan Erik Olbergsveen har lagt ned flere timer enn de fleste på ettersøk etter påkjørt hjortevilt: I 20 år har...
JEGER.NO
Dødsfink: Pilfinken havner på Miljødirektoratets liste over arter som kan avlives hvis de truer din eiendom.
Viltforvaltning

Oppstyr om ny viltforskrift

Miljødirektoratet jobber med å samle fire forskrifter omkring uttak, innfanging, oppdrett og håndtering av dødt vilt i en felles forskrift....
JEGER.NO
Viltforvaltning

Viltkonflikt endte i kommunestyret

Uenighet omkring jaktoppsyn, fallviltarbeid og skadefellingsordninga har de siste årene versert i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Nylig avgjorde kommunestyret konflikten,...
JEGER.NO

Anbefaler kunstig lys

Miljødirektoratet vil tillate kunstig lys også ved åtejakt på jerv, samt elektronisk overvåking på jervebåser.
JEGER.NO
Bedre jakt: NJFF ber om å få bruke ikke fastmontert lys på villsvinjakt for bedre å kunne innfri jaktforskriftene. (Foto: iStock)
Viltforvaltning

Vil ha mer lys

Viltloven har paradoksalt nok strengere rammer for å bruke kunstig lys på fremmede arter som mink, mårhund og villsvin enn...
JEGER.NO

Vil bruke mer lys

NJFFs landsmøte skal om kort tid ta stilling til om forbundet skal be om at jegerne får bruke kunstig lys...
JEGER.NO
Mer til rypa: Til tross for at det er like mange som jakter småvilt som storvilt, brukes lite av jegeravgifta på småvilt.

Vil ha mer til småvilt

Landets jegere fordeler seg likt på småvilt- og storviltjegere. Likevel går omtrent alt av forskningsmidler fra jegeravgifta til hjortevilt.
JEGER.NO
Viltforvaltning

Sørhare mot nord

En større og fremmed haretype er i ferd med å etablere seg i Norge. Sørharen kan i noen områder komme...
JEGER.NO
Dyrevelferd

Bukkens skjebne

En sommerkveld med kikkert og kamera. Fotografens interesse fanges mest av to staselige kronhjorter på enga, og ikke den tredje...
JEGER.NO
Villrein skrantesjuke
Skrantesjuke

Mer kulekritikk

– Den statlige CWD-saneringen ble gjennomført av dyrevelferdshensyn. Da er det betenkelig at statens eget fellingskorps lar høyst diskutable miljøhensyn...
JEGER.NO
Foto: NTB Scanpix

LAVESTE KVOTE PÅ 20 ÅR

Myndighetene har åpnet for lisensjakt på 38 gauper i år. Det er den laveste kvoten på over 20 år.
JEGER.NO
MINI-SKULPTURER: Artikkelforfatterens ”Wall of Fame”.
Trofejakt

Gevir til glede

Mange norske jegere har et noe dobbeltmoralsk forhold til hjorteviltgevir og mange benekter hardnakket at de er trofèjegere. Men de...
JEGER.NO
Troéjakt

IKKE BARE TROFEER

Størrelsen på trofeet betyr mye for de aller fleste jegere. Er de ikke helt ærlige de som sier at det...