På garden til Olaf Liabø på Lønset i Oppdal, har det vært lagt ut fôr til hjorten om vinteren i lange tider. Når den første snøen kommer om høsten, blir det alltid hjortespor fram til gårdsplassen der han bruker å legge ut siloball. Da er de første dyra kommet for å lete etter mat der de fant mat sist vinter – og vinteren før, og sikkert så langt tilbake som hjorten husker. Foringsplassen til Olaf blir brukt av hjorteforskere til merking  av hjort. Forskerne får fritak fra foringsforbudet for å utføre merking som er en del av forskningen. Derfor har Olaf lov til å legge ut mat til hjorten.

Olaf forteller at om sommeren er det aldri hjort å se ved gården. Da er dyra borte. Merkingen viser at hjorten vandrer betydelige avstander, men utover høsten kommer de tilbake. Olaf er også hjortejeger. På valdet som han tilhører, tildeles sju-åtte hjort, og kvoten fylles hvert år. I tillegg jaktes det elg.