Til sammen ble 13 660 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret, viser nye tall fra SSBs statistikk "Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt".

Dette er en økning på 12 prosent fra foregående jaktår, og verst går det utover rådyra.

Annonse

Trafikken er som vanlig den vanligste dødsårsaken. Til sammen ble 8 100 dyr drept av bil og 650 av tog.

Les også: JEGERs tips til god hagletrening

Stadig flere rådyr blir påkjørt og drept

I 1990/91 ble det påkjørt bare litt over 2 000 rådyr. Deretter har tallet gradvis økt, og i løpet av de sist fem årene har antall påkjørsler økt med 50 prosent.

For elg har trenden vært motsatt: Fra midten av 1990-årene til rundt 2010 ble det årlig påkjørt og drept rundt 2 000 elg årlig, mens tallet de siste jaktårene stort sett har variert rundt 1 400-1 500.

Les også: Slik påvirker jakta vår viltstammene

For hjort har det vært en gradvis økning fra rundt 200 påkjørsler rundt 1990 til omkring 1 000 de siste jaktårene. Mye av endringen i påkjørsler over tid kan tilskrives bestandsendringer for de ulike artene.

Verst i Østfold og Odal

Blant kommunene var det flest rådyr som ble drept på vegene i Indre Østfold og Sør-Odal, med henholdsvis 163 og 142 dyr.

Les også: 75 rådyrkalver berga av droneprosjekt

Flest elger omkom i trafikken i Stor-Elvdal og Grong, henholdsvis 33 og 26 dyr.

Med 44 trafikkdrepte hjort topper Kinn lista for hjortepåkjørsler i jaktåret 2020/21. Bergen følger deretter med 39 hjort.

I jaktåret 2020/21 var det en avgang på totalt 4 700 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er 1 200 flere dyr enn forrige jaktår. Økningen var størst for rådyr med 640 flere omkomne dyr, viser statistikken fra SSB.

Her kan du se hvor mange hjortevilt som ble påkjørt og drept på veg og bane i din kommune.