Små og store inngrep påvirker balansen i lokale og globale økosystem. Klimaendringer, miljøgifter og ukritisk arealbruk for videre velstandsvekst kan true våre viltbestander.

Også norske jegere har godt av en oppfriskning i økologi. Her gir vi deg en grunnleggende innføring i hva du bør kunne.