Hver eneste jaktsesong høster norske jegere økologisk kjøtt for nærmere en milliard kroner bare i førstehåndsverdi. De norske storviltbestandene er gjennomgående sterke og livskraftige, og produserer hvert år et stort antall kilo kjøtt av best tenkelige kvalitet.

Norsk storviltjakt har lange tradisjoner i de fleste utkantstrøk. Mange steder deler man fremdeles inn året i tiden før og etter elg- og hjortejakta. Enkelte lokalsamfunn står nærmest stille den første jaktuka, da mannfolk flest og et økende antall damer er på jakt i stedet for på jobb.