For elgjakta har fellingstallene gått stadig nedover siden toppåret 1999/2000, da det ble skutt 39 400 elg. Årets fellingstall ender på 29.276.

Det er en nedgang på 7,8 prosent fra fjoråret, da det ble felt 31.700 elg. Fra forrige jaktår til jaktåret 2021/2022 har fellingstallene for elg gått tilbake i alle fylker unntatt Oslo. Nederst i artikkelen kan du sjekke fellingstallene for din kommune.

Nedgangen følger samme mønster som elgjakta i Sverige som har historisk lave fellingstall, som JEGER omtalte nylig. På samme tid viser det seg at hjortejakta vokser til nye høyder i Norge.

Trønderelgen slår til

Også i jaktåret 2021/2022 troner Steinkjer på toppen av lista over antall skutte elg. I alt ble det skutt 779 elg i Trøndelags-kommunen, en nedgang på 180 dyr fra forrige år. Namsos fulgte deretter med 625 skutte dyr og passerer dermed Trysil på lista. 

5 av 10 kommuner på topp 10-lista til SSB er Trøndelagskommuner. Ellers finner du både Hedmarkskommuner og Nordlandskommuner langt oppe i statistikken.

Her kan du se tallene for elgjakt og hjortejakt i 2020.

Statistikk som viser felte elg og hjort i Norge, 1913-2021 (Kilde: Statistisk sentralbyrå)
Felte elg og hjort i Norge, 1913-2021 (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Færre kalv felt under elgjakta

Det er særlig andelen kalv som har gått ned på fellingsstatistikken. Mens den generelle nedgangen altså er på 7,8 prosent, er det på landsbasis felt 9,2-9,6 prosent færre elgkalver.

Det er også en markant nedgang i antall felte eldre elgkyr. Her er nedgangen på 9,4 prosent.

Det er elgoksene som trekker statistikken motsatt vei. Her er det også nedgang, men på 6,2 og 5,7 prosent for henholdsvis eldre og yngre okser under høstens elgjakt.

Her kan du se fellingstallene for elgjakta for din kommune.

Du finner flere tall for elgjakta i SSBs statistikkbank.

LES OGSÅ: Klimaendringer kan gi store konsekvenser for jakta