Siden den industrielle revolusjonen har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med rundt 1 grad celsius. Tall fra Meteorologisk Institutt viser at temperaturen i Norge jevnt over har steget de siste hundre årene, og særlig siden 1985.

Men der vi tobeinte gleder oss over varmen, kan økte temperaturer gjøre tilværelsen vanskeligere for viltet vi jakter på og endre jakta slik vi kjenner den.