Vet vi egentlig om vi høster av et bærekraftig overskudd? Nei, mener professor Rolf Anker Ims ved Universitetet i Tromsø (UiT). 

– Naturmangfoldloven sier at høsting og jakt bare kan tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Men forvaltningen i Norge bærer preg av at vi ikke har eller bruker best tilgjengelig kunnskap, sier Ims.