– NJFF ser med stor uro på utviklinga med at flere og flere arter fredes gjennom Miljødirektoratets jakttidshøring for 2022-2028. Vi frykta i forkant at det ville bli innskrenkinger både for svartand, ærfugl og storskarv, sier jaktkonsulent Roar Lundby i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Men mens Miljødirektoratet altså foreslår å innskrenke jaktområdene for storskarv, foreslås det å frede både svartand og ærfugl fullstendig. Allerede har Jegernes Interesseorganisasjon reagert skarpt på dette.