Miljødirektoratet avholdt i vinter en runde med mulighet for forhåndsinnspill til jakttidshøringa, der både privatpersoner, organisasjoner og rettighetshavere kunne komme med ønsker til hva som burde komme med i høring på jakttider 2022-2027 (forlenges trolig til 2022-2028).

Lengst gikk NOAH, som ville ta 44 arter ut av lista over jaktbare arter. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) lå imidlertid heller ikke langt bak i sine ønsker om å innskrenke jakttider og jaktbare arter.