/ Leder

Jakttid hele året

Vi foreslår herved jakttid året rundt på alle arter. Hadde ikke det vært kjekt for oss jegere?

Sist oppdatert 24. mars 2021 kl 19.00

For ordens skyld: Vi mener ikke det skal være jakttid hele året på arter som vi vil forvalte til artens beste. Men bør ikke fleksible rammer for jakta bli oppfatta som et gode, sjøl om det ikke kommer din jakt til gode?

Nei, når endringer i jakta foreslås, målbæres som regel kritikk høyest og først. Det er også tilfelle når NJFF ber lokallagene om innspill til jakttidshøringa som Miljødirektoratet straks åpner for 1.april 2022 – 31.mars 2027. NJFF lufter noen alternativ, så som forlenga jakt etter nyttår for både stokkand, tiur, orrhane, hjort og rådyr. 

Les flere redaksjonelle ledere fra redaktør Åsgeir Størdal

For rådyr mener NJFF at januarjakt er bedre enn vårjakt, noe mange andre land har. For toneangivende krefter blant rådyrjegerne mener at norske bukkejegere ikke er tilliten verdig til å forvalte sine trofedyr sjøl, om de får mulighet til å jakte om våren.

Kanskje kunne det hatt motsatt effekt; at jegerne tar mer ansvar hvis de får bedre tid? Biologisk er det nemlig ikke noe i veien for vårjakt på bukk. 

Kritikken fra dem som ikke vil ha endringer i jakttidene, spenner fra at «jeg synes vi har lang nok jakttid, så det er ineffektive jegere som ikke klarer ta ut kvoten» til at «dyra bør få fred når vinterkulda tærer på fettreservene».

Det er fritt fram for å synse, men forvaltning bør funderes på forskning. Rådyr – og særlig hjortebestanden er i vekst, og flere dyr bør felles. Om du synes det er mye snø heime i dalstroka innafor, er snø og vinterkulde et mindre problem i kyststrøkene. Men unntaksår kan uansett reguleres på anna vis, for eksempel gjennom lokale forskrifter som vi allerede har for båndtvang.

NJFF drister seg til å spørre om lisensjakt på oter skal foreslås. Bør ikke havørn også på den lista? Når man kan telle 30 fugler klumpa på et vestlands-skjær, undres man om freda ørner har blitt til hellige kyr. For hvilken påvirkning har havørn på faunaen?

Rett nok er den mer åtseleter enn kongeørna. Men finske og svenske forskere har fastslått at havørnbestanden i Østersjøen har utradert ærfuglbestander, og at lokale gåsebestander også er nær sammenbrudd. Norsk ærfugl er sterkt desimert – så kanskje det er på tide å forvalte havørna gjennom jakt?

Men ikke minst håper vi at ny jakttidsforskrift fjerner særnorske bestemmelser om romjulsfredning: Religionpolitisk hestehandel fra 60-tallet blir ikke mer biologisk eller samfunnsmessig holdbar fordi om den overlever en håndfull jakttidshøringer.

NJFF står fremst til å målbære et jegerkrav. Men så lenge romjulsfredninga er fastslått i viltloven, kan man vel neppe forvente å bli bønnhørt.

Les også: Miljødirektoratets høring på jakttider 2022-2028

NJFF: Kritisk til jakttidsforslag

Kystfolkets allmenning: – Nitrist om vi mister sjøfugljakta

Publisert 24. mars 2021 kl 19.00
Sist oppdatert 24. mars 2021 kl 19.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen