Norges jeger- og fiskerforbund er lite tilfreds med Miljødirektoratets forslag til ny forskrift for jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2022 – 31. mars 2028.

– Å argumentere for å fjerne jakttider med utgangspunkt i fellingstall, er ikke relevant, iallfall ikke som eneste argument. Det vil variere fra art til art og bestand til bestand hvorvidt jaktuttaket er en bestandsregulerende faktor, skriver NJFF i sitt høringssvar.