Det er lange tradisjoner for jakt på sjøfugl langs kysten i Norge, ikke minst i gamle Østfold fylke. I forslaget til jakt- og fangsttider for årene 2022-2028, ønsker Miljødirektoratet å frede både svartand, ærfugl og storskarv i sjøen. Det får Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkeslag i Østfold til å reagere: 

– Østfold har i alle år vært det desidert viktigste sjøfugljaktfylket i Norge. Vi har ingen statsallmenninger, nesten ikke statsgrunn og ingen Finnmarkseiendom. Det må finnes bedre løsninger enn å strupe sjøfugljakta helt, sier fylkessekretær Ole-Håkon Heier i NJFF Østfold.