Jakttidene skal revideres for fem nye år med virkning fra jaktåret som starter 1. april 2022. Miljødirektoratet inviterte nylig lokale viltmyndigheter, grunneierorganisasjoner og interesseorganisasjoner på begge sider av jaktdebatten til å komme med forhåndsinnspill.

NOAH og Foreningen Våre Rovdyr fikk med andre ord samme anledning i innspillsrunden til å fremme sitt syn som NJFF og Jegernes Interesseorganisasjon.