Mer hjort og elg felt i 2020

Fellingstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble felt mer hjort og elg i 2020 enn noe år før. Totalt ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg, noe som innebærer en oppgang på 8 prosent for hjorten og 5 prosent for elgen.

Sist oppdatert 22. mars 2021 kl 09.35
hjortejakt hjortejeger kyst øylandskap
Det felles stadig mer hjort, og nær halvparten av all hjort felles i det nye storfylket Vestland. (Ill.foto: Åsgeir Størdal)

Årets fellingskvoter var på henholdsvis 65 400 hjort og 39 900 elg. Av dette ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg, noe som tilsvarer en fellingsandel på henholdvis 71 prosent for hjort og 76 prosent for elg.

For hjorten er det første år at den magiske 50.000-grensa brytes. Det er bare fire år siden at forrige barriere på 40.000 dyr ble passert. 

Elgen har derimot hatt nedgang i flere år, men kan nå vise til oppgang igjen: Mens fellingstallene var oppe og snuste på 40.000 rundt årtusenskiftet, har tallene stabilisert seg i overkant av 30.000 de siste åra.

Og siden det er fort gjort å glemme utbyttet når man går mer enn ti år bakover i tid, kan det være greit å huske at det var først på 70-tallet at det ble felt mer enn 10.000 elg her til lands, og at hjorten først passerte 10.000 fellinger midt på 80-tallet.

Les Joar Søhoels tips til hjortejakta.

Å, Vestland, Vestland

Det sammenslåtte Vestland er sjølsagt det nye, store hjortefylket. I alt felte jegerne 24.000 dyr av en kvote på 30.700 – altså nær halvparten av samtlige hjorter felt i Norge. Det var 1900 flere enn foregående år, og gir en fellingsandel på 79 prosent. Det andre store hjortefylket er Møre og Romsdal, der det ble felt 13.000 dyr. Fellingstallene her økte med 500 dyr fra forrige år.

Les mer om hjortejakt på JEGER.no.

Flest hjort ble felt i den nye storkommunen Sunnfjord, som består av tidligere Førde, Jølster, Gaular og Naustdal. Sunnfjord topper fellingsstatistikken for hjort soleklart i 2020/21 med i alt 2200 hjort. Kvinnherad kommune, som lenge har hatt tronen målt i antall felte hjort, følger deretter med 1400 felte dyr.

Her kan du sjekke fellingstallene for hjort i din kommune eller finne annen statistikk for hjortejakta 2020 hos SSB.

Innlandet største elgjaktfylke, men Steinkjer er elgjaktkommune nr 1

Under fjorårets elgjakt ble det felt nesten 8700 dyr av en kvote på 10.500 elg i Innlandet. Dette gir en fellingsprosent på 83. Trøndelag, det andre store elgjaktfylket, hadde en fellingskvote på 9600 dyr. Nesten 8100 felte dyr gir en fellingsandel på 80 prosent.

Les mer om elgjakt på JEGER.no.

Men det er Steinkjer som er den ubestridte elgkommunen: Kommunen har lenge slåss med Trysil om elgtrona til skogens konge. Nå har kommunen fått med seg Verran kommune fra 2020, og blir dermed den suverent største kommunen målt i antall felte elg i jaktåret 2020/21. I alt ble det skutt 900 elg i kommunen. Det er over 300 flere enn det som ble felt i nummer to på lista Trysil (Innlandet).

Her kan du sjekke fellingstallene for elgjakta i 2020 for din kommune eller finne annen statistikk for elgjakta hos SSB.

Les mer om fellingstallene på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.

Publisert 22. mars 2021 kl 09.35
Sist oppdatert 22. mars 2021 kl 09.35
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen