Jegernes Interesseorganisasjon (JI) har kommet med sine forhåndsinnspill til jakttidshøringen som Miljødirektoratet skal gjennomføre senere i år. 

Tidene for når du kan jakte ulike typer vilt i Norge er på høring hvert femte år.