– Det bør ikke være noe problem at det jaktes gås, hvis det skjer i områder der jakta er organisert. Det gir kontroll på hvor hardt jakttrykket er, hvem jegerne er og at utstyr desinfiseres. Da beholder samtidig Mattilsynet jegernes våkne øyne på sykdomstegn i bestanden og får tatt prøver av skutt fugl. Det vil være det beste for situasjonen som helhet, mener Gundersen.

14. desember brukte Mattilsynet matloven for å stoppe jakt på flere fuglearter i Sør-Norge, etter at det ble påvist høypatogen aviær influensa (HPAI – sterkt sykdomsframkallende fugleinfluensa) på ei kortnebbgås i Sandnes 27. november. Sjøl om det var høy beredskap og «portforbud» for utendørs fjørfe her til lands under et utbrudd i februar 2006 på tysk og svensk side av Østersjøen, var denne kortnebbgåsa det første dokumenterte tilfellet av HPAI i Norge.