Ådne Næss Aune (19) og Ørjan Jakobsen (25) gjør seg klar til gåsejakt på Ørlandet. «Jaktgutta» har allerede vært ute i mange timer for å forberede helgas innrykk:

Når morgenøkta skal planlegges for jaktgjestene, må jaktguidene finne ut hvor grågåsa trolig vil lande og hvor de beiter. Det nytter det ikke å stille uforberedt på gåsejakt.